Chú rể và 12 người đi rước dâu tử vong khi xe khách đâm xe container

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼U̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ …

Read More

Bố vợ vuŋg ∂ασ “thaŋh ℓý” con rể, rồi bình tĩŋh bỏ χáƈ lên xє máy chở đến công αn đầυ tɦú

𝙱ứ𝚌 𝚡ú𝚌 𝚟ì 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚛ể đá𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚋ị 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ớ𝚒, 𝚍ọ𝚊 𝚐𝚒ế𝚝, 𝚋ị 𝚌á𝚘 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙽𝚊𝚖 đã 𝚌𝚑é𝚖 𝚌𝚘𝚗 𝚛ể, 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚌𝚑ở 𝚡á𝚌 …

Read More

Sảɴ ᴘнụ sắᴘ sιɴн đưa thẻ BHYT hộ nghèo, bác sĩ ʟàм ɴԍơ không khám, hai mẹ con sảɴ ᴘнụ quᴀ đờι

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ …

Read More